Program ŠTÚDIÁ je absolvovanie TECHNIKY ŠTART© za symbolický poplatok s dodržaním PODMIENOK. (Podrobné podmienky sa dozviete na online konzultácii.)

Postup:

Klient rozpíše svoju problematiku tu: info@gabrielastart.sk

Žiadosti sa individuálne schvaľujú.  

KAŽDÝ SMIE ŽIŤ ŽIVOT NAPLNO A FUNKČNE.